top of page

Event

สื่อซัพพอร์ต Event / Exhibition คือสื่อหลักที่ขาดไม่ได้ เมื่อมีการจัดงานและกิจกรรมทางการตลาด

ข้อสังเกตของสื่อประเภทนี้คือ "อายุสั้น มาไว ไปไว ใช้เพียงช่วงระยะสั้นๆ แล้วทิ้ง"

bottom of page