press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

INFOGRAPHICS

NOTTING HILL

by Origin

ออกแบบอินโฟกราฟิก จำนวน  4 หน้า

พร้อมหนังสือคู่มือ "ลงทุนคอนโด รวยไม่รู้เรื่อง"

จำนวน 8 หน้า

Mood&Tone

InfoGraphic Style 

รายละเอียดงาน

Creative

คิด Copy

คิดลำดับการนำเสนอ

Design

กำหนดรูปแบบ Graphic + Art Direction

ออกแบบ - จัดวาง สร้างและจัดหา Materials

ShowRoom