press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

SALEKITS

ANASARA @KORAT

Mood&Tone

Concept ล้ำจินตนาการ มีแนวคิดการออกแบบ

มาจากดินแดนที่ราวกับเป็นสรวงสวรรค์ โดยถูกตีความ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพป่าสนในเขตหนาว

รายละเอียดงาน

Creative

คิด Copy ของเล่ม

คิดลำดับการนำเสนอ ของเล่ม

Design

Key Visual

กำหนดรูปแบบ Graphic + Art Direction

ออกแบบ - จัดวาง SaleKits จำนวน 32 หน้า

ShowRoom