SALEKITS

ANASARA @KORAT

Mood&Tone

Concept ล้ำจินตนาการ มีแนวคิดการออกแบบ

มาจากดินแดนที่ราวกับเป็นสรวงสวรรค์ โดยถูกตีความ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพป่าสนในเขตหนาว

รายละเอียดงาน

Creative

คิด Copy ของเล่ม

คิดลำดับการนำเสนอ ของเล่ม

Design

Key Visual

กำหนดรูปแบบ Graphic + Art Direction

ออกแบบ - จัดวาง SaleKits จำนวน 32 หน้า

ShowRoom