ORIGIN

COMPANY PROFILE
2016

Company Profile ออริจิ้น ประจำปี 2016

การปรับภาพลักษณ์ใหม่ สำหรับ "ออริจิ้น" เพื่อให้สะท้อนความเป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจน ในครั้งนี้ ถูกถ่ายทอดออกมาให้มีชีวิตชีวามากขึ้น แต่ยังแฝงความเรียบหรู "สไตล์อังกฤษ" โดยเนื้อหาในเล่มเป็นการให้รายละเอียดของบริษัท และการพัฒนาโครงการตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

รายละเอียดงาน

Creative

คิด Tagline (สโลแกนอังกฤษ)

คิด Copy ของ Company Profile ทั้งเล่ม

คิดลำดับการนำเสนอ ของ Company Profile

Design

กำหนดรูปแบบ Graphic + Art Direction

ออกแบบ - จัดวาง Company Profile จำนวน 24 หน้า

ShowRoom