press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

FACEBOOK

EASEPARK

ดูแล Facebook ให้ Easepark เป็นเวลา 7 เดือน

 

รายละเอียดงาน

Creative

หา Content ที่น่าสนใจมาลง Facebook

Re-Write Copy

คิดลำดับการนำเสนอ

Design

กำหนดรูปแบบ Graphic + Art Direction

ออกแบบ - จัดวาง - จัดหา Materials

ShowRoom